Sponsorizime

Kërkojmë sponsorizime për blerje kompjuterash për Kabinetin e Gjeografisë, për organizimin e eskursioneve.