Mirësevini në faqen tonë!

Me Kosove e Çameri, eshte e tera Shqiperi

Objektivat e klubit

Interesimi dhe ndihmesa ndaj nxenesve me probleme sociale. Bashkepunimi me agjensi, kompani te ndryshme per te kombinuar per punesim nxenesish me orar te reduktuar, per te perfituar zanate, profesione te ndryshme. Takimi me subjekte te ndryshme per te fituar donacione. Perforcimi dhe reklamimi i tipareve kombetare te Klubit.

Ti Shqiperi me ep’ nder, me ep’ emrin Shqipetar. 🇦🇱

Kriteret e anetarsimit

Te jesh nxenes ne gjimnazin “Petro Nini Luarasi” si dhe ne njje nga shkollat e mesme te Shqiperise dhe Trevave Shqiptare. Te kesh deshire te bashkepunosh per te realizuar detyrat qe caktohen ne grup dhe individualisht ne projektet qe organzion klubi. 

RRUGET QE DO TE NDIQEN PER REALIZIMIN E SYNIMEVE TE KLUBIT

1/ Diskutime dhe pyetesor per probleme te ndryshme

2/ Zhvillim seminaresh te ndryshme

3/ Takime me lektore, gjeografe, historian

4/ Zhvillimi i projektit qe kane te bejne me historine kombetare per probleme si ; 1. Marreveshja e Mukjes, 2. figures se Enver Hoxhes, 3. Analiza e shtetit dictatorial tek ne, 4. Lufta e klasave, 5. Persekutimi i pronareve ekonomik, 6. Persekutimi politik, 7. Rivleresimi i figurave te rendesishme qe diktatura i vrau dhe persekuroi

5/ Perkujtimi i dative dhe ngjarjeve me rendesi ne historine kombetare { rrezimi i bustit, pluralizmi politik, 8 dhetori dita e rinise, prodhimi i fletepalosjeve te ndryshme, koncepti i Shqiperise se Madhe,

organizimi i ekskursioneve ne vende te trashegimise natyrore dhe kulturore te Shqiperise dhe trevave Shqipatre, bashkepunimi me shoqata,subjekte me te njejtin object ne Shqiperi, trevat Shqiptare dhe bote, rifreskimi i kabinetit te gjeografise duke rritur bazen materiale didaktike,

6/ Leksione per trajnimin e nxenesve per ti aftesuar, per te drejtuar guida.

7/ Funksionimi i pjesetareve te klubit qe kane deshire te merren me qitje me pushke sportive

8/ Organizimi i aktiviteteve qe kane te bejne me demonstimin te veprimeve te tilla si; pastrim i zonave

natyrore

9/Botimi i materialeve qe pasqyrojne aktivitetet e klubit ne formen e fletepalosjeve, broshurave, duke krijuar dhe gazeten e klubit.

10/ Ulja ne tryezen e bisedimeve te faktorit shtet dhe perfaqesues mesues, prinder, nxenes, per te biseduar per permiresimin e sistemit arsimor NRSH.

11/ Propozime konkrete per ndryshimi e ligjit arsimor ne Shqiperi dhe dispozitave normative.

12/ Krijimi i nje rregulloreje te brendshme ne shkolle qe te jete fleksibel, konkrete, e pranueshme dhe e zbatueshme ng ate gjithe, duke mere parasysh interest prinder, mesues, nxenes.

🇦🇱🇽🇰