Kontakte

Këto janë mënyrat për të na kontaktuar!

E-mail : [email protected]

Nr. i administratorit te faqes : 0682422527

Nr. i kryetarit te faqes : 0676934576 | 0682043472