Antarësimi

Anëtar i Klubit mund të bëhet cdo nxënës në cdo shkollë të mesme në Republikën e Shqipërisë dhe në Trevat Shqiptare